tisdag 14 augusti 2012

Spenshult sanatorium

Spenshults sanatorium anlades år 1911–1913 i Spenshults kronopark för vård av tuberkulossjuka.
Liksom många andra sanatorier förlades Spenshult avskilt och tyst på ren landsbygd, på en södersluttning med omgivande hög ädellövskog.
Sanatoriet var till viss del ett självhushåll med hönsgård, svinhus, trädgård och växthus. Behandlingen av de tuberkulossjuka var mest näringsrika måltider, vila enligt schema i ligghallar och efter hand promenader i omgivningarna.
Min far tillbringade en tid på sanatorium i sin barndom.

Sanatoriemiljön inspirerade flera begåvade patienter till litterära verk.
Genomgående är tonen pessimistisk och negativ, och förmedlar patientens känsla av att vara avskild från världen.
Under 1800-talet trodde man att de tuberkulossjuka som var artister fick utbrott av kreativitet allt eftersom sjukdomen fortskred, och även att de sjuka fick en sista energikick strax innan de dog, något som gjorde kvinnor vackrare och män mer kreativa.
Idag tror vi på Red Bull.
Här ser det ut som om det är ett skådespel på gång.
Rollbesättningen verkar minst sagt intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar